adatkezeléssel, irattárolással kapcsolatban, hívjon minket bizalomma!

Elérhetőségek
+ 06 1 815 3687
DOCUTÁR Iratrendező és Tároló, Szolgáltató Kft.
docutar@docutar.hu
+ 36 1 815 3600
+ 36 1 815 3692
1093 Budapest, Czuczor u. 10.
M5 Gyál Üzleti Park 2360 Gyál, Bem József u. 32.
Gyakori kérdések
Hogyan tudom bármikor elérni az irataimat?
Alkalmazottai sok időt töltenek az iratok keresgélésével?
Mennyire-személyre szabott megoldást kapok?
A Docutár Önnel együttműködve fejleszti ki a legmegfelelőbb megoldást.
Videó
videó, galéria - Docutár

DOCUTÁR Iratrendező és Tároló, Szolgáltató Kft
Iron Mountain Our Story

IM kézikönyv

RENDSZERES ÉS SPECIÁLIS RIPORTOK

A riportokat az Iron Mountain papíron vagy elektronikus formában – Iron Mountain Connect iratkezelési portál, e-mail, elektronikus fájlátvitel segítségével juttatja el az ügyfelei részére.

RIPORTOK

Az Iron Mountain felé iratkezelési megrendelések leadása igazán egyszerű, ha ismeri az érintett tételek SKP Vonalkódját és az Iratszekvencia számot.

13. Melléklet - Doboz riport - Fájl riport


Doboz SZÁMOK KIKERESÉSE

Az iratok kikéréséhez a dobozszámok kikeresése a doboz riportból történik. A standard riport balról jobbra haladva az alábbiakat tartalmazza:

 • Divízióazonosító,
 • Osztályazonosító,
 • Rekordkód,
 • Dátum -tól, -ig,
 • Összefoglaló leírás,
 • Kiegészítő leírás,
 • És Ügyfél által adott dobozszám.

TÉTELESEN FELSOROLT, EGYEDI IRATOK KIKERESÉSE

Használja az iratleltár (file inventory) funkciót az Iron Mountain-nál tárolt tételesen felsorolt iratok kereséséhez. Az Iratszekvencia szám, az Iratleírás, az Ügyfél által adott dobozszám, és az egyedi SKP Vonalkód minden egyes irathoz kijelzésre kerül. Egy tételesen felsorolt irat kikereséséhez a megrendelés leadásakor adja meg az Iratleírást vagy annak részét. Vagy, igényét jelezze a leghatékonyabb módon: az SKP Vonalkód és az Iratszekvencia szám kombinált használatával.

A leltár riport használata

A leltár riport összegző jellegű, az Iron Mountain-nál aktuálisan tárolt minden doboz vagy egyedi irat szerepel rajta.

Az Iron Mountain-nak adott bármely megbízáshoz kérjük használja a legfrissebb leltár riportot. Így többek közt a keresésekhez, belső projektekhez, végleges kivételhez, megsemmisítéshez és dobozszintű leltár karbantartáshoz.

A leltárt könnyen át tudja tekinteni, keresse meg a Divízióazonosítót, Osztályazonosítót, a szóban forgó doboz vagy egyedi irat Rekordkódját, és a kapott oldalon nézze át a leltárinformációkat.

MENEDZSMENTRIPORTOK

Az Iron Mountain többféle menedzsmentriportot biztosít az Ügyfél részére.

14. Melléklet - Keresési előzmények riport

A Keresési előzmények riport egy megadott időszakra mutatja a kikért és újraiktatott dobozokkal és iratokkal kapcsolatos információkat. A riport olyan tételekre is lekérhető, amelyek végleges kivétele vagy megsemmisítése megtörtént. A riport típusát és az időszakot a riport címe jelzi, míg az Ügyfélnév, az Igénylő divízió és/vagy Igénylő osztály a riport fejlécében szerepel.

A megadott Időszakank és Státuszopciónak (OUT[vonalkódolva], WTH[kivéve], és DST [megsemmisítve]) megfelelő tételek a riport szövegében szerepelnek, az alábbiakkal együtt: SKP Vonalkód. Ügyfél által megadott dobozszám, Referencia 1 doboz szám, Referencia 2 doboz száma, a kért tétel Típusa: EB: Teljes karon vagy IF: Egyedi fájl, Igénylési dátum, Újraiktatási dátum, Újraiktatás szekvenciaszáma [SEQ], Iratleírás, Kapcsolattartó neve, Divízióazonosító, Osztályazonosító, Igénylő divízió azonosítója, Igénylő osztály azonosítója, a Megrendelés száma, amely alapján a tételt kikeresték.

15. Melléklet - Meghatalmazotti riport

A Meghatalmazott személyek riport tartalmazza a vállalkozás azon meghatalmazott képviselőinek listáját, akik jogosultak az Iron Mountain-nal szemben a szolgáltatások ügyében eljárni, egy adott

Ügyfélszámhoz a SKP rendszerben globális szinten, és Divízióazonosító vagy Osztályazonosító szintjén. A riport típusát a riport címe jelzi, míg az Ügyfélnév, a Divízió és/vagy Osztály a riport fejlécében szerepel.

A riportban a meghatalmazott személyek neve ABC sorrendben szerepel, az alábbi információkkal együtt: Felhasználóazonosító, a meghatalmazott személy Státusza (aktív vagy inaktív), a meghatalmazott személy Iron Mountain Connect felhasználó-e, a meghatalmazott személy Beosztása és Telefonszáma, a meghatalmazott személyhez van-e Jelszó beállítva (igen/nem) (maga a jelszó a riporton nem jelenik meg), Megsemmisítési felhatalmazás indikátor (igen/nem).

MEGSEMMISÍTÉSI RIPORT

Külön kérésre az Iron Mountain egyéb riportokat, például megsemmisíthetőségi riportot, készít a felhasználó számára. Kérje Ügyfélszolgálati munkatársunk vagy kapcsolattartója segítségét a standard iparági irányelvekről annak eldöntéséhez, hogy társaságának mely megsemmisítési kritériumok a legmegfelelőbbek.

16. Melléklet - Előzetes megsemmisítési lista

Megsemmisíthetőségi riport. A Megsemmisíthetőségi riport egy leltárriport, amely azon dobozokat és/vagy iratokat tartalmazza, amelyek Megsemmisítési dátuma egy adott Időszakra esik. A riport a felhasználó igényei szerint számos formában előállítható, és elsődleges célja a megsemmisíthető státuszú leltári tételek azonosítása. A riporton egyes tételek vagy az összes tétel is kijelölhető, és a megsemmisítési utasítás adására meghatalmazott személy által aláírva az Iron Mountain-hoz visszaküldve ezzel indítható el a megsemmisítési folyamat.

A könnyebb áttekinthetőség érdekében a teljes Leltár leírás megtalálható a riporton.

17. Melléklet - Megsemmisítési ajánlás riport

Amennyiben biztos benne, hogy a Megsemmisítési dátum kritériumnak megfelelő összes doboz vagy egyedi irat megsemmisítendő, kérheti egy megsemmisítési utasítás kiadását a Megsemmisítési dátumok egy sávját megadva.

Megsemmisítési ajánlás. A megsemmisítési igény kézhez vételét követően az Iron Mountain a dobozok és iratok megsemmisítésére utasítást ad ki, és automatikusan küld önnek egy megsemmisítési ajánlást, amely csak azokat a rekordokat tartalmazza, amelyet Ön előzőleg megsemmisítésre kijelölt. Kérjük, az ajánlást figyelmesen nézze át, és minden tétel mellett a megadott helyet valamint az instrukciós levelet is szignálja, majd küldje vissza az ajánlást az Iron Mountain részére a kísérőlevélen feltüntetett címre, hogy a megsemmisítési eljárást megkezdhessük. Az Iron Mountain a dokumentumokat mindaddig nem semmisíti meg, amíg az aláírt megsemmisítési ajánlás és megsemmisítési utasítás kiadására meghatalmazott személytől kapott utasító levél a társasághoz nem érkezik be.

18. Melléklet - Megsemmisítési jegyzőkönyv

Megsemmisítési jegyzőkönyv. Miután az Iron Mountain-hoz visszaérkezik az aláírt megsemmisítési ajánlás és a megsemmisítési eljárás lezajlik, küldünk egy megsemmisítési jegyzőkönyvet, igazolva, hogy az Ön által megadott dokumentumok megsemmisítése az utasítások szerint megtörtént. Ettől kezdve a megsemmisített tételek után tárolási díjat nem számolunk fel. A rekordok leíró információi és a kikeresési előzmények továbbra is megmaradnak a SafeKeeper PLUS rendszerben a későbbi visszakereshetőség érdekében.

SPECIÁLIS RIPORTOK

Az Iron Mountain fent ismertetett standard leltár, menedzsment és megsemmisítési riportjai a legtöbb Ügyfél számára megfelelőek és elegendőek. Figyelembe vesszük azonban, hogy minden Ügyfélnek lehetnek saját, speciális igényei, így személyre szabott riportokat is készítünk. Kérje Ügyfélszolgálati munkatársunk vagy kapcsolattartója segítségét annak eldöntéséhez, hogy vállalkozásának igényeihez mely leltár és/vagy menedzsment riportok felelnek meg legjobban. Testre szabott riportok készítése

MEGSEMMISÍTÉS

Irat megsemmisítési megrendelés leadására meghatalmazott személytől érkező igény esetén az Iron Mountain a tárolt dokumentumokat megsemmisíti.

Biztonságos megsemmisítés. A dokumentumokat az Iron Mountain biztonságos zúzási eljárás segítségével véglegesen megsemmisíti, és helyreállíthatatlanná teszi. A fizikai megsemmisítést megelőzően a dokumentumok mindvégig az Iron Mountain megőrzése alatt állnak. A folyamat lezárultával társaságunk írásban, jegyzőkönyvvel igazolja, hogy a dokumentumok megsemmisítése zúzással megtörtént.

A megsemmisítés folyamata:

 • A megsemmisíteni kívánt dokumentumokat leltár riporton tudja kijelölni
 • A riporttal együtt az Iron Mountain részére meghatalmazó levelet kell küldenie
 • A riportot az Ügyfélszolgátunkon kérheti le.
 • Ügyfélszolgálatunk felviszi a megsemmisíteni kívánt irattároló dobozokat / dokumentumokat a SafeKeeper PLUS leltárkezelő rendszerbe, amelyen keresztül egy egyedi azonosítószámmal rendelkező megsemmisítési megrendelést készítünk, és egy megsemmisítési ajánlás generálódik.
 • Az Ajánlás(ok) az Ügyfélnek kiküldésre kerülnek postai úton jóváhagyásra, és ezeket a fedőlappal és oldalanként aláírva, és lepecsételve az Iron Mountain részére vissza kell küldeni.
 • Az Iron Mountain a dokumentumokat mindaddig nem semmisíti meg, amíg az aláírt ajánlás nem érkezik be az Iron Mountain Ügyfélszolgálatára.
 • Az aláírt megsemmisítési ajánlás kézhez vételét követően az Ügyfélszolgálat a megsemmisítési megrendelést lezárja. A dokumentumokat a raktárból eltávolítjuk és megsemmisítjük a szerződésükben szereplő mennyiségek figyelembevételével.
 • Végül küldünk egy megsemmisítési jegyzőkönyvet, igazolva, hogy az Ön által megadott dokumentumok megsemmisítése az utasítások szerint megtörtént.

VÉGLEGES KIVÉTEL ÉS MEGSEMMISÍTÉS

A megfelelően kezelt és karban tartott iratkezelési rendszerben a leltári tételeket folyamatosan ellenőrzik, és gondoskodnak azok megfelelő időben történő eltávolításáról vagy megsemmisítéséről. Az eltávolítási döntés meghozatala előtt az érintett rekordokkal kapcsolatos leíró információkat és kikeresési tevékenységeket érdemes áttekinteni.

Az Iron Mountain-nál az iratok kétféleképpen távolíthatók el: Végleges kivétel vagy megsemmisítés útján.

 • A végleges kivétel az Ügyfél által kezdeményezett folyamat, melynek célja olyan iratok vagy dobozok kikérése a raktárból, melyeket már nem szándékoznak raktározásra ismételten visszaküldeni. A végleges kivételt követően a rekord státusza WTH (kivett) lesz, és az Ügyfél felé a tárolásért további díjat nem számítunk fel.
 • A megsemmisítés az Ügyfél által kijelölt és jóváhagyott rekordok Iron Mountain általi végleges megsemmisítését jelenti. A megsemmisítést követően a rekord státusza DTS (megsemmisítve) lesz, és az Ügyfél felé a tárolásért további díjat nem számítunk fel.

VÉGLEGES KIVÉTEL

A Végleges Kivétel egy speciális kikeresési megbízás. A társaságánál megadott jogosultsági eljárásoknak és meghatalmazásoknak megfelelően az Ügyfél kérheti a tárolt iratok végleges kivételét az Iron Mountain Connect iratkezelési portálon keresztül, telefonon, faxon vagy e-mailben. Online megbízás esetén egyszerűen az „végleges kivétel” megbízástípust kell választani. Faxon történő megbízásnál jelölje be a „végleges kivétel” jelölőnégyzetet; e-mailben pedig jelölje, hogy „az alábbi tételek „végleges kivételre” kerülnek. Telefonos megbízás esetén, még a megbízás legelején tájékoztassa az Iron Mountain munkatársát, hogy „a következő tételeket véglegesen ki szeretné venni”. Ezáltal biztosítható, hogy végleges kivételre vonatkozó megbízása pontosan és hatékonyan kerül végrehajtásra.

A végleges kivételt követően a rekordok státusza WTH-ra (kivett) módosul.

A következő számlázási időszaktól kezdve az adott rekordok után díjat már nem számolunk fel. Leszállításkor a véglegesen kivett tételekkel együtt szállítólevelet is kap, amely részletezi a tételeket és aktuális állapotukat.

Amennyiben már korábban kikért bizonyos tételeket, de akkor nem jelezte az Iron Mountain felé, hogy végleges kivételről van szó, küldjön (társaságának meghatalmazott képviselője által aláírt) írásos kérvényt, hogy az adott tételek megőrzését véglegesen meg kívánják szüntetni. A kérvény kézhez vételét követően az Iron Mountain a rekordok végleges kivételéről gondoskodik, státuszuk WTH-ra változik, és utánuk további tárolási díjat nem számolunk fel.

MEGSEMMISÍTÉS FOLYAMATA

Az iratkezelési ciklus során fontos döntés az iratok megőrzési időtartamának és a vonatkozó előírásoknak megfelelő megsemmisítési mód és időpont meghatározása.

Az Iron Mountain az iratok megsemmisítéséről biztonságos bezúzással gondoskodik:

Biztonságos bezúzás. A dokumentumokat az Iron Mountain biztonságos zúzási eljárás segítségével véglegesen megsemmisíti, és helyreállíthatatlanná teszi. A fizikai megsemmisítést megelőzően a dokumentumok mindvégig az Iron Mountain biztonságos megőrzése alatt állnak. A folyamat lezárultával társaságunk írásban igazolja, hogy a dokumentumok megsemmisítése zúzással megtörtént.

A megsemmisítési utasítás kiadására meghatalmazott személytől érkező írásos jóváhagyás kézhez vételét követően az Iron Mountain megkezdi az Ügyfél által választott módszerek szerinti megsemmisítést.

Megsemmisítendő iratok kiválasztása

A megsemmisítési utasítás kiadására meghatalmazott személy kétféleképpen tudathatja az Iron Mountain-nal, hogy bizonyos iratok megőrzési ideje lejárt és megsemmisítendők: a megsemmisíthetőségi riportban vagy leletár riportban való kijelöléssel és/vagy specifikus kritériumok megadásával.

Megsemmisítés igénylése megsemmisíthetőségi riportban vagy leletár riportban. Az Iron Mountain átfogó leltár riportokat készít a tárolt dobozokról és egyedi iratokról.

Ezekből a riportokból kiolvasható a Megsemmisítési dátum is.

 • Készítsen fénymásolatot a megsemmisíthetőségi riportról vagy leletár riportról, és jelölje a megsemmisítendő rekordok Ügyfél által adott dobozszámát és/vagy a SKP Vonalkód.
 • A megsemmisíthetőségi riporthoz vagy leletár riporthoz mellékeljen egy megsemmisítési utasítás kiadására meghatalmazott személy által aláírt levelet, amelyben egyértelműen kiderül, hogy a kijelölt rekordok megsemmisítésére felhatalmazzák az Iron Mountain-t.
 • A levelet és a jelölt riportot vagy riportokat címezze az Iron Mountain Ügyfélszolgálatának vagy kérje Iron Mountain kapcsolattartója segítségét.

Megsemmisítés igénylése specifikus kritériumok alapján. Az iratok megsemmisítését speciális kritériumok megadásával is az Iron Mountain tudomására hozhatja; például minden olyan doboz megsemmisítendő, amely a megadott Megsemmisítési dátumot túlhaladta.

A választható kritériumok az alábbiak: Megsemmisítési dátum, Átvételi dátum, -tól -ig dátum, Ügyfél által adott dobozszám, Divízióazonosító, Osztályazonosító, Rekordkód, Osztályazonosító/Rekordkód kombináció.

A Divízióazonosító, Osztályazonosító és/vagy Rekord kód más kritériumokkal kombináltan is alkalmazható, ezáltal szűkítve a megsemmisítési utasítást olyan rekordokra, amelyek az adott kritériumnak megfelelnek és az adott Divízióazonosítóhoz tartoznak. osztályazonosító és/vagy rekordkód.

Kritériumokon alapuló megsemmisítési utasítást a megsemmisítési utasítás kiadására meghatalmazott személy által aláírt és a helyi Iron Mountain képviselethez küldött levél formájában adhat. Ha nem tudja a címet, kérje Ügyfélszolgálati munkatársaink vagy Iron Mountain kapcsolattartója segítségét. Fontos, hogy egyértelműen tüntesse fel a megsemmisítési utasítást aktiváló kritériumot és intervallumot.

Megsemmisítési ajánlás

A megsemmisítési igény kézhez vételét követően az Iron Mountain létrehoz egy megsemmisítési utasítást, amely alapján megsemmisítési ajánlás generálódik; ezt egy tájékoztató levél kíséretében elküldjük önnek.

Kérjük az ajánlást figyelmesen nézze át, és minden tétel mellett a megadott helyet valamint az instrukciós levelet is szignálja, majd küldje vissza az ajánlást az Iron Mountain Ügyfélszolgálata részére a kísérőlevélen feltüntetett címre, hogy a megsemmisítési eljárást megkezdhessük.

Amennyiben a megsemmisítési ajánláson módosítani kell, tegye a következőket:

 • Minden NEM megsemmisítendő tételhez:
  • Egyetlen vonallal húzza át a tételt és írja mellé DND (nem megsemmisítendő).
  • Jelölje meg az egész sort is.
  • Vegye figyelembe a tételhez kapcsolódó esetleges új információkat, például új Megsemmisítési felülvizsgálati dátumot vagy Tartási kódot.
  • Írja alá az ajánlást és az instrukciós levelet, majd küldje vissza az ajánlást az Iron Mountain Ügyfélszolgálat részére a kísérőlevélen feltüntetett címre.
 • A megsemmisítési listára felvenni kívánt tételekhez:
  • Az ajánlás utolsó oldalára írja fel az Ügyfél által adott dobozszámot és az SKP Vonalkód.
  • Az újonnan felsorolt tételeket jelölje ki.
  • A megsemmisítési módnak jelölje meg a biztonságos bezúzást.
  • Írja alá az ajánlást és az instrukciós levelet, majd küldje vissza az ajánlást az Iron Mountain Ügyfélszolgálat részére a kísérőlevélen feltüntetett címre.

Megjegyzés: Az Iron Mountain a dokumentumokat mindaddig nem semmisíti meg, amíg az aláírt Megsemmisítési ajánlás és megsemmisítési utasítás kiadására meghatalmazott személytől kapott utasító levél a társasághoz nem érkezik be.

Megsemmisítési jegyzőkönyv

Miután az Iron Mountain az aláírt Megsemmisítési ajánlást és az utasító levelet megkapta és a megsemmisítési utasítást végrehajtotta, automatikusan készül egy megsemmisítési jegyzőkönyv, amely igazolja, hogy az iratokat az Ügyfél utasításának megfelelően megsemmisítettük.

A megsemmisítési eljárás részeként az Iron Mountain megőrzi a doboz rekordját, módosítja a tétel Státuszát DST-re (megsemmisítve), és létrehoz egy előzmények rekordot a tételhez, amely tartalmazza a Megsemmisítés dátumát, A Megrendelés számát, a megsemmisítést kérő részleghez tartozó Divízióazonosítót és Osztályazonosítót, és a megsemmisítési utasításhoz megadott Kapcsolattartót.

A korábban kikért (OUT), véglegesen kikért (WTH), Iron Moutain által megsemmisített (DST) vagy az Ön társasága által megsemmisített (DSO) tételekre a megsemmisítési igénylés nem vonatkozik, és ezeket társaságunk egy csatolt Megsemmisítés alól kivont tételek riportban sorolja fel.

A kikért tételekre továbbra is tárolási díjat számítunk fel. Amennyiben bizonyos tételeket már nem kíván az Iron Mountain-hoz visszaküldeni vagy már megsemmisítette őket, kérjük, hogy küldjön (társaságának meghatalmazott képviselője által aláírt) írásos kérvényt, hogy az adott tételek végleges kivételére sor kerülhessen. A kérvény kézhez vételét követően az Iron Mountain a tételek végleges kivételéről gondoskodik, státuszuk WTH-ra változik, és utánuk további tárolási díjat nem számolunk fel.

Amennyiben egy tétel státusza megváltozott a megsemmisítési igény leadása és az igény feldolgozása (a megsemmisítési ajánlás és az utasításokat tartalmazó levél aláírása) közt eltelt idő alatt, akkor egy megsemmisítésre váró tételek státuszváltozása riportot is mellékelünk. Ez akkor fordulhat elő például, ha a megsemmisítési ajánláson szereplő tétel időközben kikérésre és kiszállításra került önhöz.

MEGSEMMISÍTÉSI IGAZOLÁS

Az Iron Mountain által küldött következő számlán megjelenik majd egy megsemmisítési igazolás. A tételek tárolásának megszüntetésével kapcsolatos további információért keresse Ügyfélszolgálati munkatársainkat vagy Iron Mountain kapcsolattartóját.

A tételek tárolásának megszüntetésével vagy a megfelelő megsemmisítési módszer kiválasztásával kapcsolatos további információért keresse Ügyfélszolgálati munkatársainkat (+36 1 815 3600) vagy Iron Mountain kapcsolattartóját.

DOBOZOK RÖVID ISMERTETÉSE

Az értékes információk megőrzésének egyik fontos eleme, hogy a tároláshoz és szállításhoz mindig a célnak megfelelő dobozokat használjunk. Iratait akár helyben, akár az Iron Mountain telephelyén tárolja, számos doboz közül válogathat, amelyeket kifejezetten erre a célra fejlesztettek ki - könnyen összeállíthatók, könnyen kezelhetők, erősek és tartósak.

Az igényeinek megfelelően tervezett dobozok

Az adatok, információk, iratok mérete, formája, formátuma sokféle lehet. A megfelelő védelem érdekében az Iron Mountain számos irathoz kínál külön e célra kialakított dobozokat:

 • Standard, levélméretű üzleti dokumentumokhoz
 • Ún. „legal size” és túlméretes dokumentumokhoz
 • Orvosi anyagokhoz, röntgenfelvételekhez és lázlapokhoz
 • Vázlatokhoz, építészeti tervekhez és műszaki rajzokhoz
 • Üzleti csekkekhez, letéti elismervényekhez és jelenléti ívekhez
 • Hangszalagokhoz és videoszalagokhoz
 • Más egyéb fontos dokumentumokhoz

Az Iron Mountain által forgalmazott dobozok környezetbarát technológiával készülnek. Részben újrahasznosított anyagokból készülnek, illetve ismételten újrahasznosíthatók.

Iron Mountain dobozok rendelése

Dobozok rendelése az Iron Mountain-tól igazán egyszerű! Rendelését leadhatja online, az Iron Mountain Connect dokumentumkezelő portálon keresztül, vagy az +36 1 815 3600 telefonszámon. Az Iron Mountain munkatársa minden esetben örömmel áll rendelkezésére. A pontosabb és hatékonyabb rendelés érdekében, kérjük adja meg a doboz modellszámát, amelyet minden dobozon a oldalán talál.

doboz.jpg


Ha vállalkozása iratkezeléssel kapcsolatos igényeit kell kielégíteni, bízzon az Iron Mountain-ban.

Tároló dobozok

Az irattároló dobozainkat úgy alakítottuk ki, hogy azok a nagy szilárdságú és teherbírású hullámpapírnak köszönhetően lehetővé tegyék a dokumentumok pormentes és biztonságos hosszú távú tárolását.

Iron Mountain „A” irattároló doboz.jpg Iron Mountain „A” irattároló doboz Méretek: 350 x 250 x 310 mm 28 dm3 A doboz az A4-es méretű dokumentumok leghatékonyabb tárolóeszköze. Számlák, nyomtatványok és A4-es méretű nyomtatott számítógépes dokumentumok tárolására is alkalmas.
Iron Mountain „D” irattároló doboz.jpg Iron Mountain „D” irattároló doboz Méretek: 360 x 310 x 310 mm 37.24 dm3 Ez a doboz a 2 vagy 4 gyűrűs dossziékban tartott A4-es dokumentációk tárolóeszköze. Függőleges helyzetben a 7 cm-es dossziéból akár 5 db is tárolható.
Iron Mountain „DC” irattároló doboz.jpg Iron Mountain „DC” irattároló doboz Méretek: 420 x 310 x 320 mm 51,24 dm3 Kifejezetten nagy formátumú (A3) számítógépes nyomtatványok tárolására kialakított doboz. A nehezebb anyagok biztonságos kezelése érdekében megerősített kartonból készül.
Iron Mountain „S” irattároló doboz.jpg Iron Mountain „S” irattároló doboz Méretek: 75 x 240 x 320 mm Az „S” jelű doboz az A4-es dokumentumok rövidebb idejű munkahelyi tárolására és biztonságos szállítására alkalmas. 4 db „S” jelű dobozt helyezhető egy „A” jelű dobozba.

Irodai Iratmegsemmisítés

Biztonságos megsemmisítés az irodában is

Meggyőződésünk, hogy az irodában keletkező és megsemmisítésre szánt iratoknak a helye nem a papírkosárban van. Az adatok megfelelő kezelésével sok kellemetlenségnek veheti az elejét. Ügyfeleink számára ezért olyan terméket fejlesztettünk, amely megoldja a feleslegessé vált irodai dokumentumok kezelését.

Iron Mountain „CD2” Iratmegsemmisítő konténer.jpg Iron Mountain „CD2” Iratmegsemmisítő konténer Méretek: 830 x 520 x 510 mm Teherbírás : 100kg A megsemmisítésre szánt papírhulladék összegyűjtésére speciális konténert kínálunk, melyet kifejezetten irodai alkalmazásra fejlesztettünk ki. A konténer plombával zárható, és vállaljuk a benne található iratok bizalmas megsemmisítését. A termék árát úgy alakítottuk ki, hogy az ára magában foglalja a Budapest területén való kiszállítását, a bizalmas megsemmisítést.

KAPCSOLATFELVÉTEL

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy milyen segítséget nyújthatunk Önnek az irattároló dobozainkkal, látogassa meg a www.ironmountain.hu oldalt, vagy hívja a +36 1 815 3600 telefonszámot.

IronMountain_Logo.jpg

© 2010 Iron Mountain Incorporated. Minden jog fenntartva! Az Iron Mountain és az illusztrált hegy az Iron Mountain Incorporated bejegyzett védjegye. Minden más védjegy az adott birtokos tulajdona.

FÜGGELÉK

1. Melléklet - IM Megrendelőlap

2. Melléklet - T-label

3. Melléklet - Divízió-Osztály és Rekord Kód nyomtatvány

4. Melléklet - Divízió-Osztály azonosító változás

5. Melléklet - Iratátadási Jegyzék

6. Melléklet - Részletező Iratleltár Lista

7. Melléklet - Location label

8. Melléklet - Outcard

9. Melléklet - IM Hozzáférés Biztosítása

10. Melléklet - IM Hozzáférés Megszüntetése

11. Melléklet - IMConnect User SetUp Form

12. Melléklet - IMConnect első vállalati rendszergazda nyomtatvány

13. Melléklet - Doboz riport - Fájl riport

14. Melléklet - Keresési előzmények riport

15. Melléklet - Meghatalmazotti riport

16. Melléklet - Előzetes megsemmisítési lista

17. Melléklet - Megsemmisítési ajánlás riport

18. Melléklet - Megsemmisítési jegyzőkönyv

19. Melléklet - IM E-Data Entry

20. Melléklet - IM irattároló dobozok

21. Melléklet - IMConnect kézikönyv

22. Melléklet - Meghatalmazott személy

23. Melléklet - SecureBase - Client - Access Authorisation Form